Gezinshulp MDFT

Gezinsbehandeling voor jongeren met gedragsproblemen en/of middelengebruik. JJC biedt naast opname, behandeling en onderwijs ook intensieve ambulante hulp in de vorm van Multidimensional Family Therapie (MDFT).

MDFT is een vorm van gezinstherapie die wordt ingezet van probleemgedrag van jeugdigen te verminderen. De methode komt uit de verenigde Staten en is daar effectief gebleken. ‘Multidimensional’ betekent dat het programma zich op meerdere leefgebieden van de jeugdige richt. Niet alleen de jeugdige zelf maar ook het gezin, school of werk spelen een belangrijke rol in het programma. 

Doelgroep
MDFT is een programma voor jongeren van 13 tot 18 jaar die op meerdere leefgebieden te maken hebben met gedragsproblemen. Bijvoorbeeld problemen thuis of op school, contacten met politie en drugsgebruik. Ook de gezinnen waar deze jongeren deel van uitmaken behoren nadrukkelijk tot de doelgroep.

Wanneer MDFT?
MDFT kan worden ingezet tijdens een opname van de jongere om de intramurale behandeling te versterken of te verkorten. MDFT kan ook ingezet worden voor jongeren die niet opgenomen zijn bij JJC, juist om opname te voorkomen!

Duur en frequentie
MDFT duurt gemiddeld vijf tot zes maanden. Het gezin heeft meerdere keren per week contact met één vaste behandelaar. De gesprekken vinden thuis plaats, maar ook telefonisch of op kantoor. Daarnaast zijn er gesprekken met bijvoorbeeld school, werk, de sportclub. Het contact vindt zoveel mogelijk plaats binnen kantoortijden. In overleg kan wel eens een uitzondering gemaakt worden. Indien gewenst vragen we de school of werkgever schriftelijk om een regeling voor therapie onder school- of werktijd. Als er een crisissituatie is, intensiveren we het contact; de behandelaar is dan ook buiten kantooruren beschikbaar.

Fases
Het programma bestaat grofweg uit drie fases:
1. het leggen van een vertrouwensbasis;
2. werken aan verandering;
3. bestendigen van positieve veranderingen. 

Indicatie
De instellingen van Jeugdbescherming uit de regio (voorheen Bureau Jeugdzorg) of het Centrum Indicatiestelling Zorg kunnen indiceren voor gezinshulp. We raden aan om vooraf te overleggen met de therapeut of unitmanager van MDFT: 070 - 357 10 00 .

  • SBB erkenning

    28-08-2017

    Schakenbosch is door de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) beloond met de titel ''Erkend Leerbedrijf''.

    Lees meer >