Behandeling (Professionals)

Schakenbosch biedt vanuit de individuele hulpvraag  wetenschappelijk en in de praktijk bewezen programma’s voor jongeren met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen. De basis is competentiegerichte hulpverlening in een warm pedagogisch klimaat. Zo krijgt de jongere stap voor stap vertrouwen in zijn mogelijkheden.

We behandelen de jongere, en begeleiden of behandelen  ook de ouders en het gezin, bijvoorbeeld door middel van systeemtherapie. Behoud, herstel en opbouw van contact tussen de jongere en de opvoeder staan centraal. Daarbij houden we rekening met de draagkracht- en last van ouders, en het ontwikkelingsniveau en de  leeftijd van de jongere.
Op het Schakenbosch College kan een jeugdige zich ontwikkelen en gericht werken aan zijn toekomst. Het pedagogisch klimaat binnen de groep en de klas stelt de jongere in staat vaardigheden te verwerven om weer zo zelfstandig mogelijk mee te doen in de maatschappij.

 

De fase van gesloten behandeling  houden we zo kort mogelijk. De mate van geslotenheid stemmen we zorgvuldig af op de vraag en problematiek van de individuele jongere. Voortdurend zoeken we de verbinding met de maatschappij. Daarbij werken we nauw samen met u en andere ketenpartners in de verstandelijk gehandicapten- en jeugdzorg en ggz.
Lees hier onze brochure en nieuwsbrief

  • SBB erkenning

    28-08-2017

    Schakenbosch is door de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) beloond met de titel ''Erkend Leerbedrijf''.

    Lees meer >