Professionals

Schakenbosch is een behandelcentrum jeugdzorg plus voor jongeren van 12 tot 18 jaar met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen. Ze zijn vaak vastgelopen op verschillende levensterreinen.        

De jongeren in Schakenbosch hebben een lager IQ, en daardoor vaak leerproblemen en problemen met sociale informatieverwerking. Ze zijn kwetsbaar en gemakkelijk te beïnvloeden. Daarnaast kunnen ze psychiatrische stoornissen of medische problemen hebben. Dikwijls groeien ze op in complexe gezinssituaties. Dit alles heeft geleid tot ernstige gedragsproblemen.
Vaak hebben deze jongeren al een lange hulpverleningsgeschiedenis achter de rug en volgen ze geen onderwijs meer. Ze kunnen dader of slachtoffer zijn en hebben door een combinatie van problemen weinig perspectief. Vanuit een beschermde omgeving wil Schakenbosch hen weer perspectief en mogelijkheden bieden. Dat doen we in nauwe samenwerking met u als verwijzer, ouders en het Schakenbosch College

Jeugdformaat en Ipse de Bruggen, bundelen in behandelcentrum Schakenbosch hun krachten om hen weer perspectief te bieden. Horizon Jeugdzorg & Onderwijs, verzorgt cluster 4-onderwijs en helpt de jongeren een geschikte opleiding of werk te kiezen.

Meer weten? Lees de brochure Gebundelde krachten.

 

 

 

  • SBB erkenning

    28-08-2017

    Schakenbosch is door de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) beloond met de titel ''Erkend Leerbedrijf''.

    Lees meer >