Rechtzitting op locatie (Ouders)

In samenwerking met de Rechtbank Den Haag organiseert Schakenbosch rechtszittingen op locatie. Bij de rechtszitting op locatie houdt de kinderrechter zitting in een vergaderruimte van Schakenbosch. Dit betreft rechtzaken die anders in de rechtbank van Den Haag zouden plaatsvinden.

Hierbij gaat het om  rechtzittingen over de verlenging van de (voorlopige) ondertoezichtstelling en/of van de machtiging gesloten jeugdzorg. Andere rechtszittingen, bijvoorbeeld in het strafrechtelijk kader, blijven plaatsvinden op de rechtbank.

Beperking spanning
Alle betrokkenen die bij de ‘gewone’ rechtszitting aanwezig zijn, zijn ook bij de rechtszitting op locatie aanwezig. Door de rechtszitting op locatie te houden, wordt de spanning voor uw kind zoveel mogelijk beperkt. Daarnaast is de inbreuk op het dagritme van uw kind minimaal doordat er niet gereisd hoeft te worden van en naar de rechtbank. En hij of zij hoeft zo niet te wachten in een cellencomplex.

Begeleiding pedagogisch medewerker
Uw kind heeft op de locatie de mogelijkheid zich tijdens de zitting te laten begeleiden door een pedagogisch medewerker. Deze kan tijdens de rechtszitting als steun dienen en na de rechtszitting de uitspraak van de rechter aan uw kind  verduidelijken. De rechter kan op locatie  eventuele vragen over de behandeling van uw kind aan de behandelcoordinator voorleggen. Als de spanning te hoog wordt, kan uw kind tijdelijk de zittingszaal verlaten, waarbij hij of zij wordt begeleid door de pedagogisch medewerker, een zogenoemde ‘cooling down’.

Bij contra-indicaties kan de rechtbank beslissen dat de rechtszitting alsnog op de rechtbank dient plaats te vinden.

Kijk hier voor meer informatie voor ouders over de rechtszittingen.

Voorlopig worden rechtzittingen die buiten het arrondissement Den Haag vallen op de desbetreffende rechtbank gehouden.

  • SBB erkenning

    28-08-2017

    Schakenbosch is door de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) beloond met de titel ''Erkend Leerbedrijf''.

    Lees meer >