Jeugdzorgplus

Jeugdzorgplus LVB is een intensieve vorm van jeugd en opvoedhulp voor jongeren met ernstige gedragsproblemen die zich aan de behandeling dreigen te onttrekken.

De jongere heeft ernstige opgroei- of opvoedingsproblemen die de ontwikkeling naar volwassenheid ernstig belemmeren. De problemen zijn dermate dat opname en verblijf binnen residentiële voorziening noodzakelijk is. De gesloten setting is nodig om te voorkomen dat de jongere zich onttrekt aan de zorg die hij nodig heeft.

Jongeren kunnen worden opgenomen op basis van een machtiging gesloten jeugdzorg of In Bewaring Stelling / Rechterlijke Machtiging. Deze wordt afgegeven door de kinderrechter. Een machtiging uithuisplaatsing is geen onvrijwillige opname.  

Een behandelcentrum jeugdzorgplus LVB biedt deze jongeren hulp binnen een gesloten setting. Dat wil zeggen dat we de jongeren in een open klimaat ieder een individueel behandelprogramma bieden waarbij we toewerken naar een zo zelfstandig mogelijke deelname aan de maatschappij.  
De behandeling beperkt zich niet tot de jongere, maar richt zich ook op het gezin. Door in de behandeling de kracht van de jongere en het gezin te versterken, bieden we niet alleen hem of haar, maar ook het netwerk van de jongere weer perspectief.

  • SBB erkenning

    28-08-2017

    Schakenbosch is door de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) beloond met de titel ''Erkend Leerbedrijf''.

    Lees meer >